Przedszkole nasze położone jest w centrum dużego osiedla  Retkinia przy al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 62, z dala od tras szybkiego ruchu. W okolicy znajduje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Pałac Młodzieży im. J. Tuwima.

 

Placówka mieści się w budynku jednopiętrowym, wolnostojącym, w którym znajduje się 6 przestronnych, słonecznych sal dydaktycznych wyposażonych w różnorodne kąciki tematyczne, rozbudzające zainteresowania dzieci. Wszystkie klasy wyposażone są we freblowskie pomoce dydaktyczne - Dary zabawy, jak również w materiał rozwojowy pobudzający do twórczego, kreatywnego i innowacyjnego działania. Sale doposażone są także w kąciki komputerowe i tablice interaktywne.

 

W  pracy z dziećmi wykorzystujemy przede wszystkim  metody aktywizujące i  motywujące do działania - ze szczególnym nastawieniem na metodę projektu oraz technologie informacyjno – komunikacyjne.

 

Jako jedno z pierwszych przedszkoli w Łodzi w codziennej pracy wykorzystujemy nurt pedagogiki Froeblowskiej.

 

Dodatkowym atutem naszego przedszkola jest ogród z bogatym drzewostanem, wyposażony w  sprzęty i pomoce do zajęć sportowych oraz zabaw ruchowych. Jest on enklawą odpoczynku  oraz  aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

 

W ogrodzie przedszkolnym znajduje się również ogródek warzywny, który jest uprawiany przez dzieci. Sadzenie warzyw, obserwacja ich wzrostu, pielęgnacja a także rozkoszowanie się smakiem samodzielnie wyhodowanych roślin to jeden ze sposobów na promowanie zdrowego stylu życia.

 

Ponadto w ogrodzie posiadamy wyznaczone miejsce do układania mandali i kompozycji z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

 

Przedszkole nie tylko zapewnia dzieciom realizację podstawy programowej, ale również udział w zajęciach dodatkowych, które są bezpłatne.

 

Od  roku szkolnego 2012/2013 placówka nasza realizuje projekty ekologiczne dofinansowane ze środków  WFOŚiGW, których głównym założeniem jest promowanie postaw proekologicznych, a także działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Realizacja projektów wyznacza kierunek pracy przedszkola, wspomaga realizację podstawy programowej, ukierunkowuje codzienną pracę pedagogiczną nauczycieli oraz  organizację i wyposażenie placówki.

 

Na terenie przedszkola znajduje się kuchnia, w której przygotowywane są smaczne, zdrowe, estetycznie podane posiłki.

 

W pobliżu przedszkola usytułowany jest budynek Szkoły Podstawowej nr 19 i 67 do których po ukończeniu przedszkola trafia większość naszych wychowanków. Daje to szansę systematycznego badania  losów naszych absolwentów  i odpowiedniego doskonalenia i modyfikowania oferty przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

link do bip