Przedszkole nasze położone jest w centrum dużego osiedla  Retkinia przy ul. al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 62, z dala od tras szybkiego ruchu. W okolicy znajduje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Pałac Młodzieży im. J. Tuwima.

 

Placówka mieści się w budynku jednopiętrowym, wolnostojącym, w którym znajduje się 5 przestronnych, słonecznych sal dydaktycznych wyposażonych w różnorodne kąciki tematyczne, rozbudzające zainteresowania dzieci.  Klasy wyposażone są również w materiał rozwojowy pobudzający do twórczego, kreatywnego i innowacyjnego działania. W grupach najstarszych znajduje się kącik komputerowy i tablica interaktywna.

 

W  pracy z dziećmi wykorzystujemy przede wszystkim  metody motywujące i aktywizujące do działania - ze szczególnym nastawieniem na metodę projektu oraz technologie informacyjno - komunikacyjne. Jako jedyne przedszkole w Łodzi wykorzystujemy elementy pedagogiki Froebla.

 

Posiadamy również gabinet do pracy terapeutycznej i logopedycznej. Dodatkowym atutem naszego przedszkola jest ogród z bogatym drzewostanem, wyposażony w  sprzęty i pomoce do zajęć sportowych oraz zabaw ruchowych. Jest on enklawą odpoczynku  oraz  aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

 

Przedszkole nie tylko zapewnia dzieciom realizacje Podstawy programowej ale również udział w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań, które są bezpłatne.

 

Na terenie przedszkola znajduje się kuchnia, w której przygotowywane są smaczne, zdrowe, estetycznie podane oraz urozmaicone posiłki.

 

W roku szkolnym 2012/2013 po raz pierwszy placówka nasza przystąpiła do projektu ekologicznego organizowanego przez WFOŚiGW, którego głównym założeniem jest promowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Realizacja programu wyznacza kierunek działań przedszkola, wspomaga realizację podstawy programowej, ukierunkowuje codzienną pracę pedagogiczną nauczycieli oraz  organizację i wyposażenie placówki.

 

W pobliżu przedszkola usytułowany jest budynek Szkoły Podstawowej nr 19 i 67 do których po ukończeniu przedszkola trafia większość naszych wychowanków. Daje to szansę systematycznego badania  losów naszych absolwentów  i odpowiedniego doskonalenia i modyfikowania oferty przedszkola.

 

link do bip