Przedszkole Miejskie nr 173

94-047 £ód¼

al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 62
********************************************

tel: 42 640 43 83
kom: 507 030 135
Intendent kom: 507 030 247

e-mail: kontakt@pm173.elodz.edu.pl

*****************************************************

skrytka ESP: /004340690/SkrytkaESP

https://www.facebook.com/Przedszkole-Miejskie-nr-173-w-%C5%81odzi-1480806975554575/?fref=ts
 
 
********************************************************************************************************************************
 
 
 
 
 
link do bip