Przedszkole Miejskie nr 173

94-047 Łódź

al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 62
********************************************

Dyrektor Ilona Ofis - Korowczyk
tel: 42 640 43 83
e-mail: i.ofis@pm173.elodz.edu.pl

Wicedyrektor Iwona Ludwicka
kom: 507 030 135
e-mail: i.ludwicka@pm173.elodz.edu.pl


Intendent Anna Kurzawa
kom: 507 030 247
e-mail: a.kurzawa@pm173.elodz.edu.pl


e-mail przedszkolny: kontakt@pm173.elodz.edu.pl

*****************************************************

skrytka ESP: /004340690/SkrytkaESP

https://www.facebook.com/Przedszkole-Miejskie-nr-173-w-%C5%81odzi-1480806975554575/?fref=ts
 
 
********************************************************************************************************************************
 
 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 173 w Łodzi informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

Jednocześnie Dyrektor Przedszkola zobowiązuje prawnych opiekunów dzieci do poinformowania osób biorących udział w ww. uroczystościach i będących przedstawicielami rodziny, o ciążących na nich obowiązkach prawnych w związku z przetwarzaniem wizerunku osób fizycznych.

 

 

link do bip